B178-NEU
ein Projekt des Landratsamtes Görlitz
© AG B178 LRA Görlitz 2018
26.04.2018 - 07:40:30 Uhr
 Cel
 
Na rok 2006 zaplanowana została realizacja przedsięwzięcia budowy nowej drogi federalnej B178
 
Potrzebujemy szybkiego połączenia z siecią autostrad europejkich – takiego zdania jest większa część mieszkańców i władz Górnych Łużyc.
Utworzenie ważnego szlaku handlowego jest niezbędnym warunkiem dla pobudzenia rozwoju gospodarczego regionu.

Magistrala wschodnio - zachodnia rozciągająca się pomiędzy Frankfurtem/M. i Görltz została rozbudowana w formie autostrady BAB 4, natomiast połączenie północy z południem istnieje tylko w formie drogi szybkiego ruchu i kończy się ślepym zaułkiem w miejscowości Zittau. Mapy

Ogromny problem stanowi brak połączenia komunikacyjnego z sąsiednimi państwami - głównie z Czechami. Wpływa to niekorzystnie na rozwój istniejących i powstawanie nowych kontaktów handlowych z zagranicą.

Uwzględniając rychłe wstąpienie Polski i Czech do Unii Europejskiej, otwierają się dla regionów przygranicznych całkowicie nowe możliwości aktywności gospodarczej. Powyższy aspekt powinien zostać uwzględniony w planowaniu infrastruktury technicznej.
Wielu mieszkańców powiatu Löbau-Zittau ma świadomość wagi projektu B 178, wpływa to na akceptację dla przedsięwzięcia budowy odcinka łączącego autostradę BAB 4 z czeską drogą szybkiego ruchu R 35. Zwolennicy projektu zrzeszyli się w dwóch zespołach - Grupa Projektowej B178 Grupa ... oraz Grupa Interesów B178 Grupa ....