B178-NEU
ein Projekt des Landratsamtes Görlitz
© AG B178 LRA Görlitz 2018
26.04.2018 - 07:45:57 Uhr
 NOWOCI
09.09.03
Prezydent Kraju Związkowego Saksonii Georg Milbradt wypowiada się na temat drogi B178.
 
Prezydent Milbradt jest przekonany o konieczności realizacji projektu B178.
Milbradt oświadczył również, że skutki ekonomiczne tegorocznej powodzi, z powodu której dotkliwie ucierpiał region Saksonii, nie wpłyną negatywnie na rozwój projektu.
Przedstawiciele regionalnego przemysłu m.in. szef firmy FIT - Wolfgang Groß opowiedzieli się za budową nowego odcinka komunikacyjnego.
Projekt B 178 zodobył miano „arterii życia“ Górnych Łużyc.
W związku z budzącą się równocześnie krytyką niektórych grup społecznych, Prezydent Związkowego Kraju Saksonii Georg Milbradt nawoływał do utrzymania nakreślonego kursu i zdecydowanie optował za realizacją projektu.

Burmistrz Zittau Arndt Voigt określił rozmowy z przedstawicielami miasta Bogatyni jako owocne, we wrześniu mają zostać zakończone pertraktacje dotyczące połączenia B 178 z czeską autostradą. Voigt zaznaczył jednak, że nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja: „jeszcze nic nie zostało podpisane.“(SZ)