B178-NEU
ein Projekt des Landratsamtes Görlitz
© AG B178 LRA Görlitz 2018
26.04.2018 - 07:45:39 Uhr
 Záměr
 
Do roku 2006 má být postavena nová silnice.
 
Potřebujeme rychlé napojení na evropskou dálniční síť - to je požadavek většiny obyvatel jihovýchodní části Horní Lužice. Neboť silnice představují tepny života, které podporují obchod a hospodářství. Jako kdysi za časů rozkvětu Horní Lužice, kdy dvě významné obchodní stezky umožňovaly hospodářský koloběh a dopomohly zdejším městům k bohatství.

Obě tyto dopravní osy existují dodnes. Západovýchodní magistrála mezi Frankfurtem n. Mohanem a Zhořelcem (Görlitz) jako dálnice (BAB 4). Spojení severu a jihu zatím umožňuje pouze silnice, která končí jako slepá ulička v Žitavě (Zittau). MAPY

Okres Löbau-Zittau profituje vlivem špatného napojení z dálnice jen málo. Problém ještě umocňuje skutečnost, že ani směrem do České republiky není k dispozici žádná významná přeshraniční dopravní tepna. Díky tomu je plno domácích podniků oproti konkurenci v nevýhodě. To se ukazuje stále častěji.

Na druhé straně se právě našemu okresu nabízejí vzhledem k rozšíření EU velké hospodářské šance, protože blízkost hranic s Polskem a Českou republikou vytváří příznivou strategickou pozici.

Proto bojuje mnoho obyvatel okresu Löbau-Zittau za napojení mezi BAB 4 a českou rychlostní komunikací R 35. V popředí těchto aktivit stojí pracovní skupina B178 Pracovní ... a zájmová skupina B 178 Zájmová ....