B178-NEU
ein Projekt des Landratsamtes Görlitz
© AG B178 LRA Görlitz 2018
26.04.2018 - 07:43:34 Uhr
 NOVINKY
26.09.03
Poslední šance pro Polsko je květen 2004
 
Martin Gillo o silničním propojení dvou zemí a „signálním regionu“.
Martin Gillo (CDU) bude asi trochu zatížen na Žitavu. To se alespoň šeptá v Drážďanech. Každopádně:saský ministr hospodářství včera navštívil trojzemí, rozséval optimismus a dokonce prohlásil, že zde vidí „signální region“.
Matthias Klaus
Triflex U/60 má právě pauzu. Alespoň to tak vypadá. Ticho trvá ovšem jen několik okamžiků, hned poté vyrazí oranžově zbarvené rameno robota vpřed, uchopí stavební díl, otáčí a smýká s ním - až k místu určení. Bizarní balet robota představuje pouze malý díl pracovního dne firmy Weigl Zerspannungstechnik GmbH. V září uplynulého roku začala výroba v průmyslové zóně Weinau. Vyrábějí se zde skříně čerpadel na vstřikování nafty. Odběratelem je Siemens. Firma Weigl je úspěšná a její příběh lze odvyprávět ministrovi hospodářství Martinovi Gillo. K dalším úspěšným patří firmy Accuma, Zittauer Kunststoff und Graphische Werkstätten (Žitavské umělecké a grafické dílny). Weigl, který chce produkci rozjet na plné obrátky teprve v roce 2004, přemýšlí už nyní o rozšíření. Ale je tady to nepříjemná otázka silničního napojení. Například úsek od hranice přes Polsko a Českou republiku. „Polští sousedé mají očividně problémy přijmout tuto trasu, která je pro ně zcela bez nákladů“ má dojem Martin Gillo. Prý se právě nyní informoval na vlastním ministerstvu o stavu věcí. Výsledek: vágní domněnky a trocha frustrace. „Manfred Stolpe byl ve Varšavě, chtěl podepsat příslušné smlouvy“, říká ministr hospodářství. „Ale nebyl tam nikdo, kdo by je směl podepsat.“ Polský ministr dopravy, alespoň co se ministr Gillo doslechl, prý dostal od parlamentu zelenou, že v této věci může jednat. „Pokud v květnu příštího roku nebude existovat verze tří států, tak bude existovat varianta dvou států“, říká ministr. Musí to být spolková silnice, ne státní. Otázka peněz.
Místní komunální politici už varovně zdvihají ruce. „Vycházím z toho, že do května 2004 bude vše dořešeno“ říká starosta Žitavy Arnd Voigt (strana Freie Bürger - Svobodní občané). „Myslím, že budeme jezdit po nové silnici spíše směrem na Grottau, ne na Drážďany“, souhlasí opora hospodářství v Žitavě Holger Knüpfer. Zná postoj polské strany z mnoha zdlouhavých jednání. „Nevidím na druhé straně žádný posun“, trochu se zlobí Martin Gillo a soustředí se poté na jiné záležitosti: na region jako hospodářské stanoviště. Označil jej jako „bohatý na symboly“. Neboť: „v Žitavě vidíme pokrok, který přineslo rozšíření EU, ale také rozpory“. Zde je tzv. „signální region“. Dodavatelé automobilového průmyslu by měli být jedním z nejdůležitějších hospodářských faktorů v této oblasti. 27 těchto menších i větších firem má už nyní své sídlo v Horní Lužici. Holger Knüpfer vidí např. takové trhy jako Mladá Boleslav.
Ve firmě Weigl Zerspannungstechnik pracuje dnes 85 zaměstnanců. Do konce roku, tolik prognóza, se má tento počet zvýšit na 90. Od poloviny září firma Weigl zajišťuje i vzdělání - nyní pro 2 učně. „Chceme však tento počet ještě zvýšit“, říká jednatel Reinhold Messener. V podniku se pracuje na čtyři směny, obrat stoupl z 800 000 Eur (2002) na osm miliónů v letošním roce. Prognóza: téměř 13 miliónů EUR v roce 2006.