DE CZ PL EN
 
 B178
 Zaangażowan...
 Wiedza
 
 
 Podstawy ...
 Procedura ...
 Badania
 
   NOWOCI
  Prezydent Milbradt jest przekonany o konieczności realizacji projektu...
   INFORMATION
Das Projekt wird
vom Regional-
management Ober-
lausitz begleitet und aus Mitteln der GA 'Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur' durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit finanziert.
 
Wpływ projektu B 178 na gospodarkę regionu
Analiza projektu rozbudowy istniejącej trasy B178
Ekspertyza dotycząca nasilenia ruchu drogowego na odcinkach komunikacyjnych B 178 i S 148
 
 
Wpływ projektu B 178 na gospodarkę regionu
 
Wyższa Szkoła w Zittau (FH) wspólnie z Instytutem Ekologii i Ochrony Środowiska przeprowadziła badanie na temat wpływu inwestycji budowy dróg na rozwój gospodarki w słabo rozwiniętych przemysłowo regionach na przykładzie drogi krajowej B 178. Oto wnioski z powyższej pracy:

Przeprowadzony wywiad wykazał, że planowana inwestycja spotyka się z ogromną akceptacją miejscowych podmiotów gospodarczych. Średnie i małe przedsiębiorstwa regionu w budowie drogi B178 widzą szansę rozwoju własnej działalności.

Inwestycja rozbudowy B178 miałaby z dużym prawdopodobieństwem pozytywny wpływ na poprawę warunków do inwestowania, głównie jeśli chodzi o aspekt atrakcyjności lokalizacji przedsiębiorstw. Oprócz powyższych korzyści pojawia się tu pozytywny aspekt związany ze skróceniem czasu dojazdu na miejsce pracy oraz ułatwionym i szybkim dotarciem do rynków zbytu.

Wymienione czynniki w prostej linii prowadzą do wzrostu obrotu, inwestycji i zatrudnienia. Podobny proces obserwowany jest na przykładach konkretnych przedsiębiorstw. Mówi się tu o średnim rocznym wzroście obrotu wysokości 4 mln Marek oraz zwiększeniu wartości inwestycji rzędu 1,6 milionów Marek, doprowadzi to średnio do utworzenia dwudziestu nowych miejsc pracy.

Rodzi się w tym miejscu nadzieja, że budowa drogi B178 doprowadzi do znacznej poprawy sytuacji gospodarczej regionu i wzrostu potencjału produkcyjnego poszczególnych przedsiębiorstw.
 
 
Analiza projektu rozbudowy istniejącej trasy B178
 
Analiza powyższego wariantu została przeprowadzona przez Urząd Budowy Dróg w Bautzen Wynikiem tych badań jest natomiast lista negatywnych czynników związanych z realizacją tego wariantu:

  • Spełnienie wszystkich koniecznych parametrów grupy A I nie jest możliwe, bądź też wiąże się z dużym nakładem kosztów


  • Realizacja projektu będzie miała negatywne skutki dla mieszkańców (nasilenie hałasu) i dla komunikacji autobusowej (czas podróżowania wydłuży się średnio o 10%).


  • Trasa B96 nie zostanie odciążona.


  • Powierzchnia obecnej B 178 musiałaby zostać kompletnie odnowiona.


  • Koszty w stosunku do budowy całkowicie nowej trasy są wyższe o średnio 8,5 milionów euro.


  • Koniecznym byłoby wyburzenie sześciu domów


  • 91 budynków byłoby bezpośrednio narażonych na działanie hałasu i zanieczyszczeń powietrza.


  • Koniecznym jest utworzenie alternatywnych tras dla komunikacji autobusowej.


  • Na etapie budowy dotknięte regiony borykać się będą z poważnymi utrudnieniami w ruchu drogowym.


Wynikiem analizy jest stwierdzenie o nieefektywności powyższego rozwiązania i postulat, aby na docinku budowy 3 wybudować całkowicie nowy odcinek trasy B 178.
 
 
Ekspertyza dotycząca nasilenia ruchu drogowego na odcinkach komunikacyjnych B 178 i S 148
 
Analiza B 178 przeprowadzona przez biuro planowania DR. BRENNER + MÜNNICH w roku 1997, doprowadziła do konkretyzacji nst. wniosków.

W latach 1991 - 1995 doszło do znacznego nasilenia ruchu drogowego na istniejącej trasie B178. Szczególnie na odcinku między Löbau i Zittau (+40 - +70%). Równocześnie zaobserwowano nasilenie ruchu na drogach drugorzędnych i stosunkowo wysoką liczbę wypadków, szczególnie w obrębie miasta Löbau.
Dodatkowe dane: obecny potencjał/nasilenie ruchu > 1 000 pojazdów/24h w godzinach 6.00 - 19.00.

Nowa trasa B 178 wyróżnia się wysoką efektywnością, szczególnie na odcinkach: A 4 - B 6, B 6 - S 148 (obwodnica Löbau) oraz S 148 - B 178-dawna, możliwy jest ruch rzędu 18 200 - 27 000 pojazdów/ 24h (DTV) - przy realizacji wariantu czteropasmowego.

Powyższa analiza doprowadziła do nst. wniosków:
Po raz kolejny potwierdza się jednak konieczność budowy nowego odcinka drogi B178 w rejonie wschodniej Saksonii.
Ze względu na nasilenie ruchu kołowego niezbędnym jest wybudowanie czteropasmowej trasy. Biorąc pod uwagę złą sytuację komunikacyjną w obrębie B 6 - S 148 koniecznym byłoby przyspieszenie działań zmierzających do sfinalizowania inwestycji.
 
 
 
 
    © LRA Görlitz 2018