DE CZ PL EN
 
 B178
 Zaangażowan...
 Wiedza
 
 
 Podstawy ...
 Procedura ...
 Badania
 
   NOWOCI
  Prezydent Milbradt jest przekonany o konieczności realizacji projektu...
   INFORMATION
Das Projekt wird
vom Regional-
management Ober-
lausitz begleitet und aus Mitteln der GA 'Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur' durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit finanziert.
 
Plan zapotrzebowania
 
Realizacja projektów komunikacyjnych podlega procedurze sformalizowanej poprzez kolejne etapy i określoną kolejnością działań.
Pierwszym krokiem jest kontrola faktycznego zapotrzebowania na daną inwestycję pod kątem uwzględnienia różnorakich interesów poszczególnych podmiotów na terenie planowanej inwestycji. Następny etap to weryfikacja projektu i w zależności od zapotrzebowania na dane przedsięwzięcie ustalony zostaje ogólny termin jego realizacji.
http://www.strassen.nrw.de/plan_bau/ablauf/be...
 
 
Wyznaczenie linii przebiegu i połączeń z istniejącą siecią dróg
 
Umiejscowienie drogi w aktualnej sieci dróg.
Badanie aspektów związanych z ochroną środowiska oraz uciążliwością dla mieszkańców.
http://www.strassen.nrw.de/plan_bau/ablauf/li...
 
 
Projekt
 
Powstanie detalicznego projektu na bazie ogólnej koncepcji. Etap opracowania szczegółowych planów.
http://www.strassen.nrw.de/plan_bau/ablauf/en...
 
 
Procedura sporządzania planu prawnie wiążącego
 
Zadaniem procedury jest zbadanie dopuszczalności przedsięwzięć istotnych dla przestrzeni. Po rozważeniu i uwzględnieniu oraz zbilansowaniu interesów podmiotów oraz naruszonych planowaniem interesów publicznych i prywatnych następuje doprowadzenie do prawnie wiążącej decyzji. Procedura ustalania (sporządzania planu uregulowana jest w sposób dość jednolity w ustawach o postępowaniu administracyjnym Federacji i krajów związkowych. http://www.strassen.nrw.de/plan_bau/ablauf/pl...
 
 
Plan wykonawczy / Budowa
 
Etap planowania zostaje zakończony, aby można było rozpocząć budowę na drodze przetargu wybrany zostaje wykonawca, który od tego momentu odpowiada za realizację projektu
http://www.strassen.nrw.de/plan_bau/ablauf/au...

Źródło: Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen
www.Strassen.NRW.de
 
 
 
 
    © LRA Görlitz 2018