DE CZ PL EN
 
 B178
 Zaangażowan...
 Wiedza
 
 
 Cel
 Historia
 
 Mapy
 Galeria
 
   NOWOCI
  Prezydent Milbradt jest przekonany o konieczności realizacji projektu...
   INFORMATION
Das Projekt wird
vom Regional-
management Ober-
lausitz begleitet und aus Mitteln der GA 'Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur' durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit finanziert.
 
Historia
 
Pomysł połączenia południa z północą ma swój początek w latach trzydziestych. 16-stego sierpnia 1939 roku poczyniono pierwsze kroki w celu budowy autostrady Reichenberg (Liberec) – Zittau – Görlitz. Niestety projekt nie został zrealizowany ze znanych powodów.
Źródło: Wiadomości Zittau nr 189, str. 7 (Zittauer Nachrichten)

Za czasów NRD plany budowy autostrady leżały zapomniane w archiwach. Dyskusję wznowiono dopiero w roku 1989. Po upadku berlińskiego muru pojawiła się ważna kwestia rozwoju kontaktów gospodarczych z sąsiadującymi państwami. Doprowadziło to do wznowienia dyskusji na temat budowy odcinka komunikacyjnego łączącego ważne szlaki handlowe regionów. Od roku 1992 budowa nowego odcinka B178 uznana została za ważną dla rozwoju gospodarczego regionów.
Od tego czasu trwa intensywna walka różnych grup społecznych o realizację projektu B 178 Etapy.
 
 
 
 
    © LRA Görlitz 2018