DE CZ PL EN
 
 B178
 Zaangażowan...
 Wiedza
 
 
 Cel
 Historia
 
 Mapy
 Galeria
 
   NOWOCI
  Prezydent Milbradt jest przekonany o konieczności realizacji projektu...
   INFORMATION
Das Projekt wird
vom Regional-
management Ober-
lausitz begleitet und aus Mitteln der GA 'Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur' durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit finanziert.
 
Na rok 2006 zaplanowana została realizacja przedsięwzięcia budowy nowej drogi federalnej B178
 
Potrzebujemy szybkiego połączenia z siecią autostrad europejkich – takiego zdania jest większa część mieszkańców i władz Górnych Łużyc.
Utworzenie ważnego szlaku handlowego jest niezbędnym warunkiem dla pobudzenia rozwoju gospodarczego regionu.

Magistrala wschodnio - zachodnia rozciągająca się pomiędzy Frankfurtem/M. i Görltz została rozbudowana w formie autostrady BAB 4, natomiast połączenie północy z południem istnieje tylko w formie drogi szybkiego ruchu i kończy się ślepym zaułkiem w miejscowości Zittau. Mapy

Ogromny problem stanowi brak połączenia komunikacyjnego z sąsiednimi państwami - głównie z Czechami. Wpływa to niekorzystnie na rozwój istniejących i powstawanie nowych kontaktów handlowych z zagranicą.

Uwzględniając rychłe wstąpienie Polski i Czech do Unii Europejskiej, otwierają się dla regionów przygranicznych całkowicie nowe możliwości aktywności gospodarczej. Powyższy aspekt powinien zostać uwzględniony w planowaniu infrastruktury technicznej.
Wielu mieszkańców powiatu Löbau-Zittau ma świadomość wagi projektu B 178, wpływa to na akceptację dla przedsięwzięcia budowy odcinka łączącego autostradę BAB 4 z czeską drogą szybkiego ruchu R 35. Zwolennicy projektu zrzeszyli się w dwóch zespołach - Grupa Projektowej B178 Grupa ... oraz Grupa Interesów B178 Grupa ....
 
 
 
 
    © LRA Görlitz 2018