DE CZ PL EN
 
 B178
 Aktéři
 Podklady
 
 
 Právní ...
 Průběh...
 Průzkumy
 
   NOVINKY
  Martin Gillo o silničním propojení dvou zemí a „signálním region...
   INFORMATION
Das Projekt wird
vom Regional-
management Ober-
lausitz begleitet und aus Mitteln der GA 'Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur' durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit finanziert.
 
Plány potřeb
 
Každé plánování komunikací začíná u plánů potřeb, stanovených ze zákona. Tyto plány představují základ pro výstavbu spolkových a zemských komunikací (v SRN a v každém spolkovém státu). V plánech potřeb SRN a spolkových států jsou stanoveny trasy, které je třeba vybudovat, a jsou opatřeny stupněm priority. Současně obsahují tyto plány plánovací zakázku pro Správu výstavby silnic.
http://www.strassen.nrw.de/plan_bau/ablauf/be...
 
 
Stanovení tras
 
V rámci stanovení tras je stanoven hrubý průběh plánované trasy a předpokládaná místa napojení na stávající silniční síť. Přitom se nezohledňuje pouze plán potřeb, ale rovněž zájmy všech subjektů dotčených plánováním a únosnost pro životní prostředí.
http://www.strassen.nrw.de/plan_bau/ablauf/li...
 
 
Návrhový plán
 
Poté, co je vytvořen velkoplošný koncept, vypracují stavební odborníci detaily. Moderní „návrhové trasování“ zahrnuje především uspořádání jízdního a dopravního prostoru. Navrhování neprobíhá pouze plošně, ale stále s uvažováním komunikace v prostoru.
http://www.strassen.nrw.de/plan_bau/ablauf/en...
 
 
Stanovení plánu
 
Silniční zákony určují, že nové komunikace v rámci SRN a jednotlivých zemí a okresů smějí být stavěny pouze tehdy, pokud je nejprve z výpočtů, nákresů a vysvětlení vytvořen plán. Účelem stanovení plánu je zvážit všechny dotčené veřejné i soukromé zájmy a zabránit vzniku protichůdných zájmů.
http://www.strassen.nrw.de/plan_bau/ablauf/pl...
 
 
Plán provedení / stavba
 
Pokud plánování pokročilo až k tomuto bodu, je podle zákonem stanovených podmínek vypsáno výběrové řízení na výstavbu komunikace. Nejpřijatelnější nabídka je přijata, firma obdrží příspěvek a může začít stavět.
http://www.strassen.nrw.de/plan_bau/ablauf/au...
 
 
Zdroj: Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen
http://www.Strassen.NRW.de
 
 
 
 
    © LRA Görlitz 2018