DE CZ PL EN
 
 B178
 Aktéři
 Podklady
 
 
 Záměr
 HISTORIE
 
 MAPY
 GALERIE
 
   NOVINKY
  Martin Gillo o silničním propojení dvou zemí a „signálním region...
   INFORMATION
Das Projekt wird
vom Regional-
management Ober-
lausitz begleitet und aus Mitteln der GA 'Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur' durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit finanziert.
 
Historie
 
Nápad vybudovat osu ze severu na jih se zrodil už ve třicátých letech 20. století. Časopis Zittauer Nachrichten ze 16. srpna 1939 (č. 189, str. 7) informoval o první iniciativě vystavět říšskou dálnici z Liberce přes Žitavu do Zhořelce. Nad železnicí v Eckartbergu se objevily mostní pilíře svědčící o prvních stavebních aktivitách, které však byly brzy opět zastaveny.

Za časů NDR ležely tyto plány v „šuplíku“. Teprve po politickém převratu v r. 1989 se znovu začalo veřejně diskutovat o nutnosti vystavět spojnici severu s jihem. Po sjednocení Německa je jasné: otevření hranic obou sousedních států - Polska a České republiky - bude rozhodující pro další rozvoj regionu. Brzy nato se stalo vybudování rychlejšího spojení do Liberce a Weißenbergu znovu aktuálním tématem. V r. 1992 byla výstavba silnice B 178 zanesena jako přednostní priorita do dopravního plánu SRN, což byl nejdůležitější předpoklad pro stavbu nové trasy. Od té doby se zástupci politiky, správních institucí a podnikatelé domáhají realizace projektu výstavby silnice. Zde jsou nastíněny nejdůležitější etapy ETAPY.
 
 
 
 
    © LRA Görlitz 2018