DE CZ PL EN
 
 B178
 Aktéři
 Podklady
 
 
 Záměr
 HISTORIE
 
 MAPY
 GALERIE
 
   NOVINKY
  Martin Gillo o silničním propojení dvou zemí a „signálním region...
   INFORMATION
Das Projekt wird
vom Regional-
management Ober-
lausitz begleitet und aus Mitteln der GA 'Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur' durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit finanziert.
 
Do roku 2006 má být postavena nová silnice.
 
Potřebujeme rychlé napojení na evropskou dálniční síť - to je požadavek většiny obyvatel jihovýchodní části Horní Lužice. Neboť silnice představují tepny života, které podporují obchod a hospodářství. Jako kdysi za časů rozkvětu Horní Lužice, kdy dvě významné obchodní stezky umožňovaly hospodářský koloběh a dopomohly zdejším městům k bohatství.

Obě tyto dopravní osy existují dodnes. Západovýchodní magistrála mezi Frankfurtem n. Mohanem a Zhořelcem (Görlitz) jako dálnice (BAB 4). Spojení severu a jihu zatím umožňuje pouze silnice, která končí jako slepá ulička v Žitavě (Zittau). MAPY

Okres Löbau-Zittau profituje vlivem špatného napojení z dálnice jen málo. Problém ještě umocňuje skutečnost, že ani směrem do České republiky není k dispozici žádná významná přeshraniční dopravní tepna. Díky tomu je plno domácích podniků oproti konkurenci v nevýhodě. To se ukazuje stále častěji.

Na druhé straně se právě našemu okresu nabízejí vzhledem k rozšíření EU velké hospodářské šance, protože blízkost hranic s Polskem a Českou republikou vytváří příznivou strategickou pozici.

Proto bojuje mnoho obyvatel okresu Löbau-Zittau za napojení mezi BAB 4 a českou rychlostní komunikací R 35. V popředí těchto aktivit stojí pracovní skupina B178 Pracovní ... a zájmová skupina B 178 Zájmová ....
 
 
 
 
    © LRA Görlitz 2018