DE CZ PL EN
 
 B178
 Aktéři
 Podklady
 
 
 
   NOVINKY
  Martin Gillo o silničním propojení dvou zemí a „signálním region...
   INFORMATION
Das Projekt wird
vom Regional-
management Ober-
lausitz begleitet und aus Mitteln der GA 'Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur' durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit finanziert.
 

  Tato internetová stránka bohužel není k dispozici v ceštine.
01.07.03
B 178- výstavba nové varianty pokraèuje
 
Financování potvrzeno v dopravním plánu SRN / zaèátek stavby dalšího úseku naplánován teprve na rok 2004. Plánovaná stavba nové trasy B 178 je zajištìna. Všechny stavební úseky od nájezdu na dálnici ve Weißenbergu až k budoucímu pøechodu na nìmecko-polské hranici byly zaøazeny do dopravního plánu SRN s pøednostní prioritou - základní pøedpoklad pro financování tohoto zámìru. (SZ - Saské noviny)
 

 
 
 
    © LRA Görlitz 2018